روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
آئین درختکاری با حضور اعضای هیئت رئیسه در محوطه سایت جهتلو

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/12/20 | 
اعضای هیئت رئیسه دانشگاه با حضور در سایت جهتلو، با کاشت 35 اصله نهال در محوطه مقابل سالن ورزشی جهتلو، به آیین درختکاری ارج نهادند. دکتر شیدایی، ریاست دانشگاه در ابتدای این آئین، ترویج درختکاری و حفظ درختان به عنوان سرمایه های طبیعی را اقدامی مهم برای احترام به طبیعت و حفظ محیط زیست دانست. وی تأثیر محیط زیست سالم بر روحیه انسان را قابل توجه برشمرده و از این آیین نمادین به عنوان سنتی حسنه برای الگوسازی و فرهنگ سازی در راستای حفظ طبیعت یاد کرد.
در پایان این مراسم، کاشت 35 اصله نهال در محوطه مقابل سالن ورزشی سایت جهتلو، با مشارکت برخی از کارکنان، مدیران و اعضای هیئت علمی دانشگاه صورت پذیرفت.


نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.4033.fa
برگشت به اصل مطلب