روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
افزایش 185 درصدی ظرفیت سراهای ملکی دانشگاه صنعتی ارومیه در سال 1398

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/7 | 
افزایش 185 درصدی ظرفیت سراهای ملکی دانشجویی در سال 1398 در حالی محقق شده است که دانشگاه صنعتی ارومیه علاوه بر هزینه کرد حدود 10 میلیارد ریال برای تجهیز و بهسازی سراها، متعهد به پرداخت 35 میلیارد ریال برای تملک دو سرای ملکی دخترانه و پسرانه شده است. 
دانشگاه صنعتی ارومیه با بهره مندی از دو سرای ملکی و دو سرای خودگردان پسرانه و دخترانه، اسکان بیش از 840 دانشجو را در سال 98 به عهده گرفته است. بررسی آماری نشان می دهد که نسبت دانشجویان اسکان یافته در سراهای ملکی دانشجویی به کل دانشجویان متقاضی، در سال 97 حدود 8 درصد رشد را تجربه نموده است. این نسبت در سال 98 با 17 درصد رشد به 25 درصد رسیده است که بر اساس هدف گذاری های ترسیم شده در سند راهبردی در سال 99 به 30 درصد رشد خواهد یافت. 
علیرغم رشد و توسعه ظرفیت سراهای ملکی دانشجویی، که فراتر از پیش بینی های انجام شده در سند راهبردی توسعه دانشگاه عملیاتی شده است، با توجه به نیاز مازاد بر ظرفیت و اهمیت ویژه کیفیت سراهای دانشجویی به عنوان یکی مهمترین عوامل مؤثر بر رفاه و کیفیت تحصیل دانشجویان، دانشگاه صنعتی ارومیه با نظارت دقیق و پیوسته، اقدام به اجاره سراهای خودگردان و اسکان دانشجویان در این سراها نموده است. انتظار می رود با حرکت در مسیر ترسیم شده در سند راهبردی توسعه دانشگاه، پس از راه اندازی و تجهیز سراهای ملکی در سایت جهتلو، نیاز دانشگاه برای اسکان دانشجویان در سراهای خودگردان تا سال 1405 به میزان قابل توجهی مرتفع شود.
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.3965.fa
برگشت به اصل مطلب