روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
اطلاعیه اتمام سنوات معافیت تحصیلی دانشجویان پسر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۱/۵ | 

بدینوسیله به اطّلاع آن دسته از دانشجویان (پسر) مقاطع تحصیلی کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند می رساند، بر اساس جدول ذیل قبل از پایان سنوات معافیت تحصیلی خود اقدام به اخذ موافقت کمیسیون موارد خاص با ادامه تحصیل و معافیت تحصیلی سنوات ارفاقی نمایند.بدیهی است در صورت عدم اقدام به موقع در پایان ترم جاری فایل مشمولان فوق بسته شده و از ادامه تحصیل آنان خودداری به عمل می آید.
 

ردیف مقطع سنوات معافیت تحصیلی
1 کارشناسی 5
2 کارشناسی ارشد 3
3 دکتری 5
 
 
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.3963.fa
برگشت به اصل مطلب