روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
اطلاعیه متقاضیان اسکان در سرای دانشجویی ایثار مقطع کارشناسی ارشد

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/21 | 
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.3943.fa
برگشت به اصل مطلب