روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
روش های ثبت شماره تلفن های مشترکین جهت حذف قبوض کاغذی آب

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/11 | 
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.3875.fa
برگشت به اصل مطلب