روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
کسب مقام دوم مسابقات شنا دانشجویان دختر منطقه سه دانشگاه های کشور توسط دانشگاه صنعتی ارومیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/6 | 
مسابقات شنا منطقه سه کشور با شرکت 43 ورزشکار در قالب 11 تیم، دانشگاه ارومیه، صنعتی ارومیه، تبریز، مراغه، هنر اسلامی تبریز، صنعتی سهند تبریز، بناب، محقق اردبیلی، غیر انتفاعی شمس تبریز ، غیر انتفاعی آذرآبادگان و غیرانتفاعی چرخ های نیلوفری به میزبانی دانشگاه ارومیه برگزار شد.
این مسابقات در قالب 13 ماده ورزشی، 50 متر آزاد، 100 متر کرال پشت، 200 متر قورباغه، 50 متر کرال پشت، 200 متر مختلط انفرادی، 100 متر قورباغه، 50*4 مختلط تیمی، 50*4 آزاد تیمی، 50 متر قورباغه، 100 متر آزاد، 50 متر پروانه، 200 متر آزاد، 100*4 آزاد تیمی برگزار شد که در پایان این مسابقات و در مجموع امتیازات کسب شده دانشگاه تبریز با 375 امتیاز مقام نخست، دانشگاه صنعتی ارومیه با 237 امتیاز به مقام دوم، و دانشگاه ارومیه با 229 امتیاز به مقام سوم دست یافتند.
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.3868.fa
برگشت به اصل مطلب