روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
اولویت های پژوهشی شهرک های صنعتی استان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۵ | 

اولویت های پژوهشی شهرک های صنعتی استان منتشر شد همکاران علاقه مند جهت دریافت فایل عناوین  اینجا و الگوی پروپوزال اینجا راکلیک کنند.

لازم به ذکر است پروپوزال پیشنهادی تکمیل شده جهت اقدامات بعدی به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه تحویل گردد.
 

دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه 

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.3864.fa
برگشت به اصل مطلب