روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
چهارمین دوره طرح شهید احمدی روشن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/12 | 
دانشجویان گرامی می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر درخصوص چهارمین دوره طرح شهید احمدی روشن، به وبسایت بنیاد ملی نخبگان و یا بنیاد نخبگان استان آذربایجان غربی مراجعه نمایند.

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.3828.fa
برگشت به اصل مطلب