روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
مدیریت سبز با صرفه جویی 16 هزار برگ کاغذ و 5000 لیتر آب در چهار ماه اخیر

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/10 | 
در راستای دستیابی به اهداف برنامه مدیریت سبز دانشگاهها و مراکز پژوهشی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، حذف کاغذ از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی و گزارش طرح های پژوهشی از تیرماه 98 با تصویب شورای تحصیلات تکمیلی و شورای پژوهشی دانشگاه در دستور اجرا قرار گرفت. بررسی آماری تعداد جلسات دفاع از پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی و طرح های پژوهشی اعضای هیئت علمی نشان می دهد با حذف بیش از 150 جلد گزارش کاغذی، در مصرف حدود 16 هزار برگ کاغذ در چهار ماه اخیر صرفه جویی شده است.
بررسی های علمی نشان می دهد، از هر درخت تنومند با ارتفاع 12 متر، بطور متوسط 16 بسته 500 برگی کاغذ A4 تولید می شود. بنابراین، با درنظر گرفتن حدود 156 لیتر آب مصرفی برای تولید هر بسته 500 برگی کاغذ A4، آمار فوق بیانگر صرفه جویی در مصرف حدود 5000 لیتر آب و جلوگیری از قطع حداقل دو اصله درخت تنومند در چهارماه اخیر است. با توجه به جمعیت 600 نفری دانشجویان تحصیلات تکمیلی و تعداد 111 نفر عضو هیئت علمی در این دانشگاه، به نظر می رسد اجرای طرح حذف کاغذ از پایان نامه های دانشجویی و گزارش های علمی - تحقیقاتی در دانشگاه های صاحب جمعیت بزرگ دانشجویی، در درازمدت دستاوردهای قابل توجهی در حوزه مدیریت سبز و محیط زیست به دنبال خواهد داشت.
لازم به ذکر است پیش از این، حذف کاغذ از پایان نامه ها و گزارش های علمی در ابلاغ شماره 73392/2 مورخ 30/03/1398 از سوی معاونت محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به رؤسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی توصیه شده بود.
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.3820.fa
برگشت به اصل مطلب