روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
اطلاعیه های امور خوابگاه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/5/17 | 

جهت دریافت اطلاعیه های مربوط به امور خوابگاه ها در محل مربوطه کلیک کنید.

- جهت دریافت اطلاعیه ثبت نام خوابگاهها مهر98 اینجا را کلیک کنید.

- جهت دریافت اطلاعیه خوابگاههای پسرانه و ورودیهای 95  اینجا را کلیک کنید.
- جهت دریافت اطلاعیه تقسیم بندی اسکان سراهای دانشجویی و جدول پیش بینی درآمد ها اینجا را کلیک کنید. 
- جهت دریافت اطلاعیه قیمت سرا های دانشجویی اینجا را کلیک کنید. 

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.3645.fa
برگشت به اصل مطلب