روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
نمایشگاه توانمندی های علمی، تحقیقاتی و فرهنگی دانشگاه های ترکیه ای، اتحادیه دانشگاه های قفقاز

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/1/28 | 

نمایشگاه توانمندی های علمی، تحقیقاتی و فرهنگی دانشگاه های ترکیه ای، اتحادیه دانشگاه های قفقاز

30 الی 31 فروردین ماه 1398
دانشگاه تبریز 
سالن نمایشگاهی هتل شهریار

 

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.3527.fa
برگشت به اصل مطلب