روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
نشست تخصصی بررسی مسائل و مشکلات زنان شاغل در دانشگاه صنعتی ارومیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/16 | 

در نشستی با حضور ریاست دانشگاه، مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان و خانواده و همکاران هیئت علمی و کارکنان، مسائل و مشکلات بانوان دانشگاهی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه در این نشست که در آمفی تئاتر دانشگاه برگزار شد ابتدا خانم دکتر نباتی مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان و خانواده گزارشی از مسائل و مشکلات موجود در حیطه بانوان را مطرح نمودند سپس ریاست محترم دانشگاه دکتر شیدایی به بیان دیدگاه ها و نظرات در حیطه مربوط به بانوان پرداختند و در ادامه، همکاران انتقادات پیشنهادات و نظرات خود را جهت ارتقاع عملکرد دانشگاه بیان کردند. 


 

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.3409.fa
برگشت به اصل مطلب