روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
آخرین اخطار سازمان نظام وظیفه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/8/28 | 
پیرو اعلام سازمان نظام وظیفه به اداره آموزش ، به استحضارکلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری که تاکنون فرم درخواست معافیت تحصیلی خود را به دفاتر پلیس +10 تحویل نداده و معافیت تحصیلی اخذ ننموده اند می رساند، افراد مذکور صرفا تا 5 آذرماه 97 فرصت دارند نسبت به رفع مشکل نظام وظیفه خود اقدام نمایند. در غیر اینصورت به هیچ درخواست معافیت تحصیلی ترتیب اثر داده نخواهد شدو بدیهی است ، تنها شخص مسئول لغو قبولی شخص دانشجو خواهد بود.
 
اداره آموزش دانشگاه صنعتی  ارومیه
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.3337.fa
برگشت به اصل مطلب