روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
آگهی مناقصه محدود خرید غذای آماده ( سلف آزاد ) دانشگاه صنعتی ارومیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۲۲ | 
دانشگاه صنعتی ارومیه در نظر دارد خرید غذای آماده مورد نیاز برای سلف آزاد خود را به مجری واجد شرایط با رعایت آیین­ نامه مالی و معاملاتی دانشگاه واگذار نماید.
 
    بدین­وسیله از کلیه متقاضیان دارای تأیید صلاحیت از وزارت کار و امور اجتماعی دعوت بعمل می‌آید جهت دریافت اسناد مناقصه و بازدید از امکانات و تجهیزات در ساعات اداری به اداره تدارکات دانشگاه صنعتی ارومیه واقع در ابتدای جاده بند و یا به آدرس سایت دانشگاه به نشانی : www.uut.ac.ir   مراجعه نمایند.
 ضمناً تاریخ تحویل پیشنهاد تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخ 26/06/1397 می باشد.
تلفن تماس اداره تدارکات:  31980220
 
 
                   معاونت اداری و پشتیبانی
                  دانشگاه صنعتی ارومیه
 
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.3250.fa
برگشت به اصل مطلب