روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
سند تفاهم نامه همکاری دانشگاه صنعتی ارومیه با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی با محوریت اشتغال زائی به امضاء رسید.

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۱۲ | 
سند تفاهم نامه همکاری دانشگاه صنعتی ارومیه با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی با محوریت اشتغال زائی به امضاء رسید.ایجاد انگیزش و ارائه خدمات تخصصی و مشاوره در خصوص ایجاد فرصتهای شغلی با ماهیت مهندسی برای فارغ التحصلان دانشگاه  صنعتی ارومیه موضوع نشست مشترک فی مابین روسا و مسئولین دانشگاه با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بود که صبح روز شنبه مورخه11/9/96 در دانشگاه برگزار گردید.
در شروع جلسه دکتر حصاریان بعنوان مدیر ستاد راهبردی علمی و فناورانه نساجی و پوشاک و دبیر این نشست در خصوص تلاش چندین ماهه و نتایج حاصله از بررسیها و مطالعات کاربردی در قالب سند توضیحات مبسوطی ارائه نمودند.
در ادامه جلسه دکتر عبدالهی شریف رئیس دانشگاه صنعتی ارومیه با بیان اینکه موضوع اشتغال همواره از وظایف و دغدغه¬های دانشگاه بوده است افزودند که در آینده نزدیک شاهد انجام اقدامات اثرگذار در این حوزه با کمک و مشارکت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خواهیم بود که البته این مساله نیز بایستی در سند راهبردی - عملیاتی دانشگاه بعنوان یک راهبرد اساسی مد نظر قرار گیرد. در ادامه آقای مهندس نقی زاده مدیر کل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به جایگاه دانشگاه در تولید ثروت بر تعامل و همکاری بین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی  و دانشگاه صنعتی ارومیه در ایجاد نمایشگاه و تعاونی و خدمات مشاوره ای با هدف اشتغال زایی تأکید نمودند.
در پایان این نشست سند تفاهمنامه همکاری مشترک فی مابین دانشگاه با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به امضاء دکتر عبدالهی شریف و آقای مهندس نقی زاده رسید.
ایجاد مرکز خدمات مشاوره ای شغلی جهت توسعه شرکتهای خصوصی تعاونی شغلی با محوریت ستاد راهبردی توسعه همکاریهای علمی و فناورانه نساجی و پوشاک و همراهی بدنه دانشگاه به مرحله عملیاتی خواهد رسید. همچنین برگزاری همایش تخصصی کار با حضور کارآفرینان برتر صنعتی و برگزاری Work Shop در حوزه تجارب شرکتهای تعاونی کشاورزی و معدن که توسط فارغ التحصیلان دانشگاهی ایجاد شده است از دستاوردها و موضوعات مهم این سند همکاری مشترک به شمار می¬روند.نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.2971.fa
برگشت به اصل مطلب