روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
آگهی مناقصه خرید غذای آماده ( سلف آزاد ) دانشگاه صنعتی ارومیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/6/8 | 

دانشگاه صنعتی ارومیه در نظر دارد خرید غذای آماده مورد نیاز خود را از طریق مناقصه محدود به مجری واجد شرایط با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه واگذار نماید.

بدین وسیله از کلیه متقاضیان دارای تأیید صلاحیت از وزارت کار و امور اجتماعی دعوت بعمل می‌آید جهت دریافت اسناد مناقصه و بازدید از امکانات و تجهیزات در ساعات اداری به دانشگاه صنعتی ارومیه واقع در ابتدای جاده بند (( جهت دریافت اسناد مناقصه به اداره تدارکات و یا اینجا کلیک نمائید )) مراجعه نمایند . ضمناً تاریخ تحویل پیشنهاد تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1396/06/05 می باشد.
تلفن تماس 31980220 اداره تدارکات
 


                   معاونت اداری و پشتیبانی
                  دانشگاه صنعتی ارومیه

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.2852.fa
برگشت به اصل مطلب