روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
آگهی مناقصه طبخ و توزیع غذای ( سلف عمومی ) دانشگاه صنعتی ارومیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/6/8 | 
دانشگاه صنعتی ارومیه در نظر دارد طبخ و توزیع غذای دانشجویی و کارکنان مورد نیاز خود را از طریق مناقصه محدود به مجری واجد شرایط با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه واگذار نماید.  بدین وسیله از کلیه متقاضیان دارای تأیید صلاحیت از وزارت کار و امور اجتماعی دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه و بازدید از امکانات و تجهیزات در ساعات اداری به دانشگاه صنعتی ارومیه واقع در ابتدای جاده بند ((جهت دریافت اسناد مناقصه به اداره تدارکات و یا اینجا کلیک کنید)) به تدارکات مراجعه نمایند.  ضمناً تاریخ تحویل پیشنهاد تا آخر وقت اداری روزیک شنبه مورخ 1396/06/05 می باشد. تلفن تماس: 31980220 اداره تدارکات                                                                                           
                                                                                                  معاونت اداری و پشتیبانی
                                                                                                   دانشگاه صنعتی ارومیه

 
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.2851.fa
برگشت به اصل مطلب