روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
ثبت نام اینترنتی وام های صندوق رفاه دانشجویی نیمسال دوم سالتحصیلی 96-1395

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۶ | 

ثبت نام اینترنتی وام های صندوق رفاه دانشجویی
نیمسال دوم سالتحصیلی 96-1395

       
دانشجویان متقاضی وام تا مورخه 10/11/1395 باید از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان نسبت به ثبت درخواست وام اقدام نمایند. (رمز ورود به پرونده دانشجو در اولین مراجعه به پورتال کد ملی با درج خط تیره ها می باشد.)
مدارک لازم جهت بهره مندی از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان:
_ ارائه سند تعهد برای دانشجویانی که سند تعهد ارائه نکرده اند (دانشجو بعد از دریافت فرم تعهد از سایت صندوق رفاه دانشجویی و یا انتشارات دانشگاه با ضمانت کارمند رسمی و یا پیمانی دولت و مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی این سند را تهیه می نماید.)
-    افتتاح حساب بانک تجارت به نام دانشجو
_ تصویر صفحات 1 تا 5 سند ازدواج برای متقاضیان وام ازدواج
_ تصویر اجاره نامه منزل استیجاری برای متقاضیان وام غیرساکن در خوابگاه

     
مدیریت دانشجویی- صندوق رفاه دانشجویی

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.2532.fa
برگشت به اصل مطلب