روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
ثبت نام وام دکتری صندوق رفاه دانشجویان مرحله اول سه ماهه زمستان (دی، بهمن واسفند)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۶ | 

قابل توجه دانشجویان دکتری
ثبت نام وام دکتری صندوق رفاه دانشجویان
مرحله اول سه ماهه زمستان (دی، بهمن واسفند)

       


دانشجویان متقاضی وام دکتری تا مورخه 10/11/1395 می توانند نسبت به ثبت نام (ارائه سند تعهد) و تقاضای وام اقدام نمایند.
شرایط و مدارک لازم جهت بهره مندی از تسهیلات دکتری:
* ارائه دو سند تعهد محضری با ضامن معتبر (کارمند رسمی یا پیمانی دولت و یا بازنشسته با ارائه گواهی کسر از حقوق)
 * اخذ فرم های شماره 1، 2 و 3 تقاضای وام دکتری از صندوق رفاه دانشجویی و تکمیل و تایید فرم ها
 تصویر کارت ملی،کارت دانشجویی دانشجو، حکم کارگزینی و کارت ملی ضامنین
-    افتتاح حساب بانک تجارت به نام دانشجو

     

مدیریت دانشجویی- صندوق رفاه دانشجویی

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.2531.fa
برگشت به اصل مطلب