روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
پژوهشگران و فناوران برتر استان آذربایجان غربی تجلیل میشوند

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/9/14 | 

AWT IMAGEجلسه انتخاب پژوهشگران و فناوران برتر استان آذربایجان غربی با حضور اعضای کمیته علمی ستاد استانی هفته پژوهش به میزبانی دانشگاه صنعتی ارومیه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ این جلسه با دعوت دکتر پورمحمود آقابابا دبیر جشنواره پژوهشگران و فناوران برتر استان و با حضور اعضای کمیته علمی برگزار شد.
اهداف هفته پژوهش و فناوری و ضرورت ترویج فرهنگ پژوهش، شناسایی پژوهشگران و فناوران در استان و معرفی دستاوردهای جدید علمی و فناورانه و رسانه ای نمودن آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ادامه پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه ها و موسسات اجرایی براساس آئین نامه ابلاغی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور تجلیل در جشنواره پژوهشگران و فناوران برتر استانی سال 95 انتخاب گردیدند.

      

AWT IMAGE

     

AWT IMAGE

    

AWT IMAGE

      

AWT IMAGE

    

   AWT IMAGE

     

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.2501.fa
برگشت به اصل مطلب