روابط عمومی- اخبار و اطلاعیه ها
جلسه شورای دانشگاه با حضور دکتر رضازاده رئیس مجموعه و سایر اعضاء حاضر در این شورا برگزار گردید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۳/۱۶ | 
جلسه شورای دانشگاه با حضور دکتر رضازاده رئیس مجموعه و سایر اعضاء حاضر در این شورا برگزار گردید . به گزارش واحدروابط عمومی در این نشست که با محوریت بررسی و تصویب دستور جلسات پیش بینی شده تشکیل گردید رئوس و سرفصل های مدنظر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت . در این جلسه ابتدا موضوع آخرین نتایج بررسی و پیگیری پرونده های 27 نفراز اعضاء هیئت علمی مامور به تحصیل دانشگاه در مراجع و نهادهای ذیصلاح مطرح گردیده و مصوبه شورای آرم وزارت علوم در مورد لزوم تجدید نظر پیرامون معرفی و تایید آرم جدید دانشگاه مورد اشاره قرار گرفت . در ادامه دستور العمل اجرایی آیین نامه تشکل های اسلامی دانشجویان در خصوص معرفی یک نفر از اعضاء شورای دانشگاه جهت عضویت در هیئت منصفه رسیدگی به تخلفات تشکل ها در دستور کار قرار گرفت که پس از تبادل نظر دکتر وحید سلوک به عنوان عضو تجدید نظر و دکتر آرش افغان به عنوان عضو هیئت منصفه رسیدگی به تخلفات تشکل های دانشجویی معرفی گردیدند . در پایان تدوین و نگارش برنامه راهبردی دانشگاه از سوی گروه مهندسی صنایع زیر نظر معاونت اداری و پشتیبانی جهت ارائه و تصویب در جلسه آتی مورد موافقت و تایید اعضا قرار گرفت .
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=24.1098.1584.fa
برگشت به اصل مطلب