دانشکده مهندسی فناوری اطلاعات و کامپیوتر- کنفرانس ها و همایش ها
کنفرانس جنبه های نظری علوم کامپیوتر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/9/14 | 

The First IPM Conference on Theoretical
Aspects of Computer Science
 22 - 26 December, 2012

اولین کنفرانس جنبه های نظری علوم کامپیوتر 

 2 الی 6 دی ماه 1391

Invited Speakers
• Farhad Arbab, CWI, Netherlands; Leiden University, Netherlands 
• Salman Beigi, IPM, Iran 
• Bahman Kalantari, Rutgers University, USA 
• Mohammad Mahmoody, Cornell, USA 
• Marjan Sirjani, Reykjavík University, Iceland; University of Tehran, Iran 
• Hamid Zarrabi-Zadeh, Sharif University of Technology, Iran 


Organizing Committee
• Saieed Akbari, Sharif University of Technology, Iran; IPM, Iran 
• Mohammad Ghodsi, Sharif University of Technology, Iran; IPM, Iran 
• Gholamreza Khosrovshahi, Iran; IPM, Iran 
• Ali Movaghar, Sharif University of Technology, Iran 
• Masoud Pourmahdian, Amirkabir University of Technology, Iran; IPM, Iran 
• Hamid Sarbazi-Azad, Sharif University of Technology, Iran; IPM, Iran

آخرین مهلت پیش ثبت نام : 22 آذر 1391

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در کنفرانس مذکور، می توانید به آدرس اینترنتی http://cs.ipm.ac.ir/tacs2012 مراجعه نمایید.

مکان برگزاری : میدان نیاوران، پژوهشگاه دانشهای بنیادی - مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات- سالن 1 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی فناوری اطلاعات و کامپیوتر:
http://uut.ac.ir/find-2.91.648.fa.html
برگشت به اصل مطلب