دانشکده مهندسی فناوری اطلاعات و کامپیوتر- کنفرانس ها و همایش ها
اولین کارگاه IWCIT‌ در ایران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/10 | 

اولین کارگاه ارتباطات و نظریه اطلاعات (IWCIT) در ایران بر گزار خواهد شد. دانشگاه صنعتی شریف از روزهای 18 و 19 اردیبهشت سال 1392 پذیرای این کارگاه خواهد بود. هدف IWCIT گردهم آوردن محققان در تمامی زمینه های مربوط به ارتباطات و نظریه اطلاعات می باشد تا نتایج تحقیات و آخرین تحولات را باهم تبادل نمایند. سعی بر آن است که کارگاه IWCIT تدوام یابد و سالانه در ایران برگزار شود.

زمینه های مطرح در کارگاه IWCIT شامل موارد زیر است:

Coding theory

Cognitive radio systems

Communication theory

Complexity theory

Compressed sensing

Cooperative Communications

Data Compression

Information theoretic learning

Information theoretic security

Information theory and data mining

Information theory and signal processing

Information theory and statistics

Information theory in biology

Information theory in networks

Information theory in practice

Multi-terminal information theory

Network coding

Network resource sharing and scheduling

Quantum Information theory

Shannon theory

برای کسب اطلاعات بیشتر به iwict.org مراجعه نمایید.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی فناوری اطلاعات و کامپیوتر:
http://uut.ac.ir/find.php?item=2.91.595.fa
برگشت به اصل مطلب