دانشکده مهندسی فناوری اطلاعات و کامپیوتر- کنفرانس ها و همایش ها
کارسوق تابستانی علوم کامپیوتر نظری

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اولین کارسوق تابستانی علوم کامپیوتر نظری برای کلیه علاقمندان به این رشته در محل پژوهشگاه دانش های بنیادی از تاریخ 17 تا 25 تیرماه برگزار می شود. زمینه های مورد نظر کارسوق به قرار زیر هستند :
-مباحثی در الگوریتم های پیشرفته
-ترکیبها و گرافها
-منطق در علوم کامپیوتر
-مباحث ویژه

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این دوره ها به سایت پژوهشگاه دانش های بنیادی مراجعه نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی فناوری اطلاعات و کامپیوتر:
http://uut.ac.ir/find.php?item=2.91.458.fa
برگشت به اصل مطلب