دانشکده مهندسی فناوری اطلاعات و کامپیوتر- اخبار علمی
برگزیدگان حوزه فاوا

حذف تصاویر و رنگ‌ها
همزمان با روز جهانی ارتباطات در روز 27 اردیبهشت 91، دومین جشنواره ملی فاوا برگزار شد. در این جشنواره از فعالان برتر در حوزه فاوا قدردانی شد. دکتر حمیدرضا ربیعی به عنوان استاد برتر و دانشکده دانشگاه صنعتی شریف به عنوان دانشکده برتر در حوزه فاوا برگزیده شدند. برای کسب اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی فناوری اطلاعات و کامپیوتر:
http://uut.ac.ir/find.php?item=2.61.446.fa
برگشت به اصل مطلب