پردیس دانشگاهی دانشگاه صنعتی ارومیه- پانل دانشجویی
برنامه کلاسی نیمسال اول 95-96 پردیس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/7/10 | 

لینک دانلود برنامه

نشانی مطلب در وبگاه پردیس دانشگاهی دانشگاه صنعتی ارومیه:
http://uut.ac.ir/find.php?item=17.870.2383.fa
برگشت به اصل مطلب