پردیس دانشگاهی دانشگاه صنعتی ارومیه- اخبار و اطلاعیه های پردیس
برنامه کلاس رشته های پردیس دانشگاهی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/1/28 | 

برنامه ریزی دروس کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ( گرایش تبدیل انرژی )

برنامه ریزی دروس کارشناسی ارشد مهندس عمران ( گرایش سازه )

برنامه ریزی دروس کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات ( گرایش فناوری اطلاعات )

برنامه ریزی دروس کارشناسی ارشد مهندسی معدن ( گرایش استخراج معدن )

برنامه ریزی دروس کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ( گرایش های صنایع و سیستم های اقتصادی و اجتماعی )

نشانی مطلب در وبگاه پردیس دانشگاهی دانشگاه صنعتی ارومیه:
http://uut.ac.ir/find.php?item=17.824.832.fa
برگشت به اصل مطلب