پردیس دانشگاهی دانشگاه صنعتی ارومیه- اخبار و اطلاعیه های پردیس
اطلاعیه ثبت نام وپذیرش دانشجو در پردیس دانشگاهی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/12/2 | 

AWT IMAGE

 

AWT IMAGE

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه پردیس دانشگاهی دانشگاه صنعتی ارومیه:
http://uut.ac.ir/find.php?item=17.824.782.fa
برگشت به اصل مطلب