پردیس دانشگاهی دانشگاه صنعتی ارومیه- اخبار و اطلاعیه های پردیس
برگزاری دوره نحوه تدوین پایان نامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/12/2 | 

دوره روش تحقیق و تدوین پایان نامه ویژه ورودیهای 93 و 94 دانشجویان پردیس دانشگاهی روز سه شنبه مورخ 11/12/94  راس ساعت 14 در محل دانشگاه صنعتی برگزار خواهد شد.

نشانی مطلب در وبگاه پردیس دانشگاهی دانشگاه صنعتی ارومیه:
http://uut.ac.ir/find.php?item=17.824.1994.fa
برگشت به اصل مطلب