پردیس دانشگاهی دانشگاه صنعتی ارومیه- اخبار و اطلاعیه های پردیس
شروع کلاسهای ترم 942

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/11/14 | 

شروع کلاسهای نیمسال 942 پردیس دانشگاهی از روز شنبه مورخ 17/11/94 میباشد

نشانی مطلب در وبگاه پردیس دانشگاهی دانشگاه صنعتی ارومیه:
http://uut.ac.ir/find.php?item=17.824.1968.fa
برگشت به اصل مطلب