پردیس دانشگاهی دانشگاه صنعتی ارومیه- اخبار و اطلاعیه های پردیس
برگزاری جلسه دفاعیه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/5/26 | 

قابل توجه دانشجویان ورودی 91 و 92 پردیس دانشگاهی ،که قصد انجام دفاع از پایان نامه خود را دارند حداکثر تا تاریخ 15 شهریور جهت تکمیل پرونده و تعیین وقت برگزاری جلسه دفاعیه به اداره آموزش مراجعه نمایند.

نشانی مطلب در وبگاه پردیس دانشگاهی دانشگاه صنعتی ارومیه:
http://uut.ac.ir/find.php?item=17.824.1664.fa
برگشت به اصل مطلب