پردیس دانشگاهی دانشگاه صنعتی ارومیه- اخبار و اطلاعیه های پردیس
برگزاری جلسات دفاعیه دانشجویان پردیس دانشگاهی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ | 

برگزاری جلسات دفاعیه دانشجویان پردیس به شرح ذیل میباشد:

روز شنبه مورخ 9/12/93  امیر محمد محبت رشته IT راس ساعت 17 

روز شنبه مورخ 9/12/93  فراز مشهوری رشته IT راس ساعت 18

روز یکشنبه مورخ 10/12/93 نگار آقا وردیزاده رشته صنایع راس ساعت 15/13

 روز یکشنبه مورخ 10/12/93 جواد امانی رشته صنایع راس ساعت 30/11

روز یکشنبه مورخ 10/12/93 یعقوب پور سلیمانی رشته مکانیک راس ساعت 16

روز یکشنبه مورخ 10/12/93 مرتضی مفید نژاد رشته مکانیک راس ساعت 17

روز دوشنبه مورخ 11/12/93 عبداله محمدی رشته مکانیک راس ساعت 15/15

روز سه شنبه مورخ 12/12/93 سید موسی رفیعی رشته صنایع راس ساعت 12

روز سه شنبه مورخ 12/12/93 عباس موسی خانی رشته ITراس ساعت 17

روز چهارشنبه مورخ 13/12/93 محمد رضا ساعی رشته معدن راس ساعت 13

روز چهارشنبه مورخ 13/12/93 لعیا شهداد رشته معدن راس ساعت 45/11

روز چهارشنبه مورخ 13/12/93 فریبا ایلاتی رشته صنایع راس ساعت 14

روز چهارشنبه مورخ 13/12/93 نسرین ملایی رشته صنایع راس ساعت 11

روز چهارشنبه مورخ 13/12/93 میلاد رنگرز رشته صنایع راس ساعت 30/8

روز پنجشنبه مورخ 14/12/93 آرش علیزاده رشته صنایع راس ساعت 12

روز پنجشنبه مورخ 14/12/93 لعیا جعفر زاده رشته صنایع راس ساعت 13

روز پنجشنبه مورخ 14/12/93 جابر عبادی رشته صنایع راس ساعت 11

روز پنجشنبه مورخ 14/12/93 ابراهیم جلیلی رشته صنایع راس ساعت 13

روز پنجشنبه مورخ 14/12/93 اکرم سلیمی رشته صنایع راس ساعت 10

روز پنجشنبه مورخ 14/12/93 اکبر حاذقی رشته صنایع راس ساعت 8:00

روز پنجشنبه مورخ 14/12/93 وحید فریدونی رشته عمران راس ساعت 14

روز پنجشنبه مورخ 14/12/93 رحیم رضایی رشته عمران راس ساعت 15

نشانی مطلب در وبگاه پردیس دانشگاهی دانشگاه صنعتی ارومیه:
http://uut.ac.ir/find.php?item=17.824.1450.fa
برگشت به اصل مطلب