پردیس دانشگاهی دانشگاه صنعتی ارومیه- اخبار و اطلاعیه های پردیس
تمدید زمان ارائه پروپوزال دانشجویان ورودی نیمسال اول 93-92

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۸/۱۱ | 
مدت ارائه پروپوزال های دانشجویان ورودی نیمسال اول 93-92 در کلیه رشته های پردیس دانشگاهی از تاریخ  93/08/14 به مدت 2 هفته تمدید شد .
نشانی مطلب در وبگاه پردیس دانشگاهی دانشگاه صنعتی ارومیه:
http://uut.ac.ir/find.php?item=17.824.1307.fa
برگشت به اصل مطلب