معاونت اداری و پشتیبانی - امور اداری
گواهینامه های پایان دوره مالیات بر ارزش افزوده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/8/21 | 
به اطلاع کلیه همکاران و دانشجویان محترم شرکت کننده در دوره مالیات بر ارزش افزوده می رساند با توجه به پیگیری های صورت گرفته، گواهینامه های پایان دوره مذکور آماده و قابل دریافت   می باشد لذا جهت اخذ گواهینامه های خود به امور اداری دانشگاه مراجعه فرمائید.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت اداری و پشتیبانی :
http://uut.ac.ir/find.php?item=12.455.982.fa
برگشت به اصل مطلب