معاونت اداری و پشتیبانی - امور اداری
اطلاعیه مخصوص معرفی شدگان مرحله اول آزمون استخدامی دانشگاه های کل کشور

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/26 | 
((اطلاعیه))
 
با سلام و احترام؛
بدینوسیله به اطلاع معرفی شدگان محترم مرحله اول آزمون استخدامی دانشگاه‌های کشور می‌رساند مصاحبه‌ها تخصصی به ترتیب در سه پنل مجزا (دانش و مهارت شغلی ، نرم افزارها و دانش کامپیوتر و روانشناسی) به شرح جدول ذیل صورت می­پذیرد.

 
 
ردیف رشته شغلی تاریخ مصاحبه روز مصاحبه ساعت مصاحبه پنل دانش و مهارت شغلی و کامپیوتر ساعت مصاحبه پنل روانشناسی
۱ مهندس مکانیک - ۱۰۷۵۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ سه شنبه ۹:۳۰ ۱۴:۳۰
۲ کارشناس برنامه ریزی (۱) - ۱۰۷۹۲ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ سه شنبه ۹:۳۰ ۱۴:۳۰
۳ کارشناس برنامه ریزی (۲) - ۱۰۷۹۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ سه شنبه ۱۰:۳۰ ۱۴:۳۰
۴ کارشناس امور پژوهشی (۷) - ۱۰۷۸۸ ۱۴۰۰/۰۸/۹ یکشنبه ۹:۳۰ ۱۴:۳۰
۵ کارشناس آزمایشگاه/کارگاه‌های فنی (۱۸) - ۱۰۷۸۷ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ سه شنبه ۹:۳۰ ۱۴:۳۰
۶ حسابدار - ۱۰۷۸۹ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ یکشنبه ۹:۳۰ ۱۴:۳۰
۷ کارشناس بهداشت محیط - ۱۰۷۹۴ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ سه شنبه ۹:۳۰ ۱۴:۳۰
****  محل دقیق برگزاری پنل های مصاحبه : سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه صنعتی ارومیه به آدرس ارومیه، جاده بند، دانشگاه صنعتی ارومیه، ساختمان A 
 
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت اداری و پشتیبانی :
http://uut.ac.ir/find.php?item=12.455.4604.fa
برگشت به اصل مطلب