معاونت اداری و پشتیبانی - اخبار و اطلاعیه
محدودیت در زمان سرویس ایاب ذهاب دانشجویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/12/23 | 

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند:

زمان حرکت سرویس دانشجویی در مسیر دانشکده، فردا چهارشنبه ۲۴ اسفند تا ساعت۱۴:۰۰ انجام خواهد گرفت.

نشانی مطلب در وبگاه معاونت اداری و پشتیبانی :
http://uut.ac.ir/find-12.1859.5436.fa.html
برگشت به اصل مطلب