معاونت آموزشی و پژوهشی- مدیریت و کارکنان
مدیریت و کارشناسان مرکز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/11/16 | 

مدیریت مرکز داده و خدمات ماشینی: آقای مهندس اردلان قاسم زاده

کارکنان :

کارشناس شبکه: آقای مهندس فیوج

کارشناس سخت افزار: آقای مهندس شکری

 کارشناس نرم افزار و مسئول سالن دو منظوره:خانم مهندس جلالی

نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و پژوهشی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=11.805.753.fa
برگشت به اصل مطلب