معاونت آموزشی و پژوهشی- امورات فارغ التحصیلی
مراحل انجام امورات فارغ التحصیلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

1-مراجعه به کارشناس گروه جهت بررسی پرونده و اطمینان از عدم وجود نواقص در پرونده

2-گرفتن فرمها و لیست واحدهای گذرانده شده از اداره آموزش

3-تایید واحدهای گذرانده شده توسط استاد راهنما و مدیر گروه

4-گرفتن برگه تسویه حساب و تکمیل آن با در دست داشتن کارت دانشجویی

 نکات لازم

-برای دانشجویان دوره کارشناسی و کاردانی داشتن اصل مدرک پیش دانشگاهی و پایان تحصیلات متوسطه و تاییدیه دوره پیش دانشگاهی الزامی است.

-- برای اخذ تاییدیه مقاطع فوق  دانشجویان بایستی با در دست داشتن تصویر مدرک پیش دانشگاهی به اداره پست یا دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه نمایند.

-برای دانشجویان دوره کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد داشتن اصل مدرک و ریزنمرات و تاییدیه مقطع قبل الزامی است.

نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و پژوهشی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=11.566.328.fa
برگشت به اصل مطلب