معاونت آموزشی و پژوهشی- صفحه اصلی
در خواست دانلود فایل از مرکز داده و خدمات ماشینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/11/29 | 

دانشجویانی که تقاضای دانلود نرم افزار ،یا هر فایل مرتبط با رشته تحصیلی خود دارند می توانند به کارشناسان مرکز داده مراجعه کنند. 

 

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و پژوهشی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=11.401.780.fa
برگشت به اصل مطلب