معاونت آموزشی و پژوهشی- وب سایت
سامانه آموزش الکترونیکی مبنا در دانشگاه راه اندازی گردید

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 

 

AWT IMAGE 

در راستای گسترش خدمات آموزش الکترونیکی سامانه مدیریت آموزش الکترونیکی مبنا در دانشگاه صنعتی ارومیه راه اندازی گردید.

اساتید و دانشجویان گرامی می توانند از این سامانه به آدرس http://mabna.uut.ac.ir در کنار آموزش سنتی بهره جویند.

راهنمایی کار با این نرم افزار در صفحه اول سایت قرار داده شده است.

 

 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و پژوهشی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=11.388.114.fa
برگشت به اصل مطلب