معاونت آموزشی و پژوهشی- دفتر ارتباط با صنعت
اطلاعیه خانه صنعت، معدن و تجارت استان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دانشجویان محترم جهت اطلاع از گذراندن دوره های تخصصی در رشته های مختلف صنعتی و معدنی فایل پیوستی را مطالعه نمایند.

اطلاعیه خانه صنعت، معدن و تجارت استان

نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و پژوهشی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=11.386.524.fa
برگشت به اصل مطلب