معاونت آموزشی و پژوهشی- اداره آموزش
اطلاعیه درخواست مرخصی بدون احتساب در سنوات برای ۹۹۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/5 | 
به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می رساند:
چنانچه متقاضی اخذ مرخصی بدون احتساب در سنوات برای نیمسال ۹۹۱  می باشند، درخواست خود را حداکثر تا تاریخ ۹۹/۰۶/۲۲ در سامانه سجاد به نشانی اینترنتی https://portal.saorg.ir جهت طرح درکمیسیون موارد خاص داخلی دانشگاه ثبت نمایند. درخواستهای واصله بعد از این تاریخ قابل بررسی نمی باشد.
 
 
                                                                                                                            اداره آموزش کل
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و پژوهشی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=11.382.4159.fa
برگشت به اصل مطلب