معاونت آموزشی و پژوهشی- اداره آموزش
اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال اول سالتحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه صنعتی ارومیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/5 | 
اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال اول سالتحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه صنعتی ارومیه
 
به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که تقویم انتخاب واحد نیمسال اول سالتحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه صنعتی برای کلیه مقاطع تحصیلی به شرح زیر و به صورت اینترنتی می باشد.


 
سال ورود روز انتخاب واحد تاریخ انتخاب واحد
ورودیهای ۹۵ و ماقبل آن شنبه ۱۵/۰۶/۹۹
ورودیهای ۹۶ یکشنبه ۱۶/۰۶/۹۹
ورودیهای ۹۷ دوشنبه ۱۷/۰۶/۹۹
ورودیهای ۹۸ سه شنبه ۱۸/۰۶/۹۹
کلیه ورودیها چهارشنبه و پنج شنبه و جمعه ۲۱و۲۰و۱۹/۰۶/۹۹

 
-دروس مشترک و عمومی از تاریخ ۲۰/۰۶/۹۹ لغایت ۲۱/۰۶/۹۹ فعال خواهند شد.
-شروع کلاسها از تاریخ ۲۲/۶/۹۹ خواهد بود.
-حذف و اضافه در بازه ۲۹/۰۶/۹۹ لغایت ۳۱/۰۶/۹۹ خواهد بود.

تذکر۱: تاریخ های اعلام شده به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد.

تذکر ۲: کلیه دانشجویان در صورت داشتن مشروطی ۳ بار و در صورت اتمام سنوات آموزشی می بایست نسبت به تمدید سنوات یا اخذ مجوز از کمیسیون موارد خاص اقدام نمایند. در صورت عدم مراجعه، مسئولیت عواقب احتمالی با دانشجوست.
 
 
 
                                                                                                                         اداره آموزش کل
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و پژوهشی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=11.382.4158.fa
برگشت به اصل مطلب