معاونت آموزشی و پژوهشی- شیوه نامه
شیوه نامه انتشارات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/11/23 | 
جهت دانلود شیوه نامه انتشارات اینجا کلیک کنید.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و پژوهشی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=11.1398.3037.fa
برگشت به اصل مطلب