معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی- امور تربیت بدنی
اداره تربیت بدنی دانشگاه به مناسبت هفته تربیت بدنی برگزار می کند

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/23 | 
https://t.me/UUTSPORTS
 

    شرکت کنندگان می بایست به همراه ارسال فیلم، نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی، شماره ملی، رشته تحصیلی و شماره تماس خود را ارسال نمایند
    نحوه انجام شنای سوئدی در بخش پسران و دختران طبق فیلم بارگذاری شده در کانال تلگرام اداره تربیت بدنی (https://t.me/UUTSPORTS) خواهد بود
    مهلت ارسال فیلم ها در بخش مسابقات ورزشی: از پنجشنبه ۲۴ مهر تا پایان روز مسابقه طبق جدول زمان بندی
    پوشیدن لباس ورزشی مناسب با شئونات اسلامی و پوشش اسلامی کامل الزامی است (در صورت عدم رعایت فیلم ارسالی مورد قضاوت قرار نخواهد گرفت)
     در ابتدای شروع فیلمبرداری دانشجوی شرکت کننده بایستی خود را رو به دوربین با جمله با سلام .........هستم دانشجوی رشته ..........دانشگاه صنعتی ارومیه معرفی نماید
    زاویه دوربین باید به صورتی باشد که چهره دانشجوی شرکت کننده در فیلم کاملا مشخص باشد
    فیلم های شرکت کنندگان به هیچ وجه درگروههای مجازی به صورت عمومی به اشتراک گذاشته نخواهد شد. 
    برندگان کارگاه آموزشی و بخش ورزش و محیط زیست از طریق قرعه کشی میان شرکت کنندگان مشخص خواهد شد.
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=10.471.4220.fa
برگشت به اصل مطلب