معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی- امور فرهنگی و فوق برنامه
جلسه شورای فرهنگی با حضور اعضای هیئت رئیسه در اتاق جلسات برگزار گردید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۱ | 
جلسه شورای فرهنگی با حضور اعضای هیئت رئیسه در مورخ 96/06/21 در ساعت 8/30 در اتاق جلسات برگزار گردید
    
AWT IMAGE
      
AWT IMAGE
    
AWT IMAGE
      
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=10.420.2882.fa
برگشت به اصل مطلب