معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی- امور فرهنگی و فوق برنامه
برگزاری شب شعر ترکی در دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ | 

به گزارش خبرنگار فرهنگی دانشگاه برنامه شب شعر ترکی روز دوشنبه مورخ 95/012/16 در محل آمفی تئاتر دانشگاه با حضور شاعر معاصر خانم طیبه پوراکبر(نیگار خیاوی) برگزار گردید.AWT IMAGEAWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=10.420.2668.fa
برگشت به اصل مطلب