معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی- صندوق رفاه دانشجویی
شرایط دریافت تسهیلات رفاهی دانشجویان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

برای دریافت شرایط دریافت تسهیلات رفاهی دانشجویان روزانه و شبانه بر روی لینک های زیر کلیک نماید

 

شرایط دریافت تسهیلات رفاهی دانشجویان روزانه

شرایط دریافت تسهیلات رفاهی دانشجویان شبانه

نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=10.323.536.fa
برگشت به اصل مطلب