معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی- امور خوابگاهها
شروع بکار خوابگاهها در سال 98

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/12/14 | 
به اطلاع دانشجویان محترم ساکن خوابگاهها می رساند، تمامی خوابگاههای دانشگاه، بعد از ایام تعطیلات نوروز، از مورخ ۹۸/۰۱/۱۵ راس ساعت ۰۸:۰۰ صبح دایر خواهند بود.
امور خوابگاهها
نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=10.322.3482.fa
برگشت به اصل مطلب