معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی- امور خوابگاهها
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ساکن در خوابگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/10/15 | 

بسمه تعالی

به اطلاع دانشجویان محترم خوابگاهی به جز دانشجویان کارشناسی ارشد می­رساند کلیه خوابگاه­ها به دلیل نظافت کلی و سمپاشی از تاریخ 07/11/94 الی 10/11/94 تخلیه خواهد شد و دانشجویان وسایل خود را با مراجعه به سرپرستی و اخذ شماره تحویل خواهند نمود.                                                     

                                   باتشکر - امورخوابگاه­ها                                                                                                                                       

نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی:
http://uut.ac.ir/find.php?item=10.322.1924.fa
برگشت به اصل مطلب